Polityka prywatności

 

Uprzejmie informujemy, że ULEX HQP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku – Białej 43-300 przy ul. T.T. Jeża 15, NIP 9372470787 REGON 240223033 (dalej: Firma) przetwarza dane na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.  Dane te mają charakter danych osobowych.

W świetle powyższego zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 RODO informujmy, że:

1) Administratorem danych osobowych jest ULEX HQP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku – Białej 43-300 przy ul. T.T. Jeża 15, NIP 9372470787 REGON 240223033.

2) Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy, którą zawarliśmy lub planujemy zawrzeć. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

3) Odbiorcami danych osobowych będą:
– nasi pracownicy upoważnieni przez Firmę;
– firmy z którymi zawarliśmy umowy na powierzenie przetwarzania danych osobowych, które wspierają nas w świadczeniu usług;
– inni odbiorcy tacy jak: ubezpieczyciele, kurierzy, banki;

4) Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

5) Dane będą przechowywane przez czas obowiązywania umowy a także po jej zakończeniu w celach:
– dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
– wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
– statystycznych i archiwizacyjnych,

6) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody jeśli przetwarzanie odbywało się na jej podstawie  ( art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a).

7) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli przetwarzanie danych osobowych naruszy przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8) Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym zwarcia z nami umowy handlowej;

Dane kontaktowe i adresowe

Ulex Hygien Quality Packaging

U. Zagórska T. Jędrzejko Spółka Jawna

Social media

znajdziesz nas na:

 • opakowania papierowe
 • opakowania papierowe
 • opakowania papierowe
Obsługujemy następujące sposoby dostawy
 • opakowania papierowe
 • opakowania papierowe
 • opakowania papierowe
 • opakowania papierowe
 • opakowania papierowe
Obsługujemy następujące Płatności
 • opakowania papierowe
 • opakowania papierowe
 • opakowania papierowe
 • opakowania papierowe
 • opakowania papierowe

(C) 2021 Ulex Hygien Quality Packaging U. Zagórska T. Jędrzejko Spółka Jawna

Projektowanie stron www Bielsko Pozycjonowanie Stron